Select Page

Sensur Av Ordet “fuck” På Tv

DVD’er kan lagre data på begge sider av disken (4.7Gb pr. side / 133 minutter med video + lyd). Dobbel sidede disker med doble lag kan som sagt holde 17GB data. Det er da veldig viktig å starte Command Prompt som administrator.Ikke klikk noen steder, bare begynn...